Przekwalifikowanie zawodowe

Przekwalifikowanie zawodowe polega na zdobyciu dodatkowych lub nowych kwalifikacji zbliżonych do posiadanego przez nas zawodu. Jest ono najczęściej związane z dążeniem do udoskonalenia się w swojej dziedzinie bądź ze zmianą zapotrzebowania na rynku pracy. W przypadku utraty pracy i braku możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie konieczne jest dokształcenie czy nawet zmiana profesji. Pomóc w tym mogą urzędy pracy, które mają w swojej ofercie m.in. kursy czy staże. Ich listę powinna udostępniać każda tego rodzaju jednostka. Pracownik urzędu pracy udziela zainteresowanemu kursem informacji na temat wymaganych dokumentów, zasad naboru na szkolenia, ich przebiegu czy też warunków, jakie należy spełniać.

Czasem o przekwalifikowanie pracownika prosi sam pracodawca. Kieruje go wtedy do odpowiednich jednostek szkoleniowych. Przyczyną zmiany zawodu może być konieczność likwidacji stanowiska przy jednoczesnej chęci zatrzymania w firmie danego pracownika. Często przekwalifikowanie staje się konsekwencją uszczerbku na zdrowiu. Lekarz orzekający przyznanie renty musi brać pod uwagę wiek, poziom wykształcenia, rodzaj dotychczas wykonywanej pracy i predyspozycje pacjenta. Wtedy, gdy ktoś nie może wykonywać dotychczasowej pracy z powodu nabytej choroby bądź kalectwa może wówczas przekwalifikować się. Fundusz pracy pokrywa w takich przypadkach koszty dokształcania u konkretnego pracodawcy lub zewnętrznych szkoleń.

Istnieją również przekwalifikowania się dla młodych mam. Ułatwia się im wówczas połączenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dziecka. Poszerza się wiedzę oraz kompetencje młodej mamy w dziedzinie, w której wcześniej miała doświadczenie, lecz na innym stanowisku. Może to także oznaczać zmianę charakteru pracy np. na zdalną. Przekwalifikowanie obowiązuje także sektor militarny. Żołnierze zawodowi przechodzący w stan spoczynku mogą wówczas pozostać w strukturach wojskowych, wykonując mniej obciążające funkcje.

Przekwalifikowanie nie zawsze wiąże się ze zmianą branży. Często jest poszerzeniem kwalifikacji, a co za tym idzie i horyzontów. Rynek pracy wymaga elastyczności oraz otwarcia na wymagania pracodawców. Warto zatem nabyć nowe kwalifikacje, aby uniknąć stresu związanego z bezrobociem.